Bij KIE coaching gaan we lichaamgericht aan het werk om gedragsmatige of emotionele problemen in kaart te brengen en te verhelpen. Het is een integrale aanpak waarbij je met hulp van spiertesten, gesprek en (yoga)bewegingsoefeningen je lichaam, emoties en gedrag weer in balans brengt. 

'Kinderen en tieners ervaren de wereld vooral via hun lichaam',

zeg ik altijd als ouders me vragen waarom deze vorm van coaching zo heilzaam kan zijn voor kinderen/tieners. Ze voelen spanning als ze iets nieuws moeten doen, verdriet als hun konijn overlijdt of ze een slechte Cito-score hebben en woede als het niet gaat zoals ze willen, of ze teveel tegelijk moeten doen. Stress van social-media, games en sociale interactie, kan kinderen behoorlijk uit balans brengen. 

Als het teveel wordt
Als de stress te lang aanhoudt, of er andere incidenten zijn waardoor kinderen/tieners uit hun doen raken, uit zich dit in problemen. Problemen in gedrag, in hun gevoelswereld of in hun lichaam.  Ze krijgen bijvoorbeeld slaapproblemen, buikklachten of hebben veel hoofdpijn, worden faalangstig of durven niet voor zichzelf op te komen. Andere kinderen trekken zich terug en zijn snel verdrietig. Of ze slaan en schoppen hun onmacht van zich af.

Met deze integrale aanpak ontladen ze stress en eventuele blokkades die gezond gedrag en gevoel in de weg zitten.  Werkvormen en methodieken die ik gebruik zijn spiertesten via de KIE-methode, coaching, EFT (het 'zusje' van EMDR), fysieke oefeningen (coordinatie, evenwicht, gronding, innerlijke veerkracht) en diepe ontspanningsoefeningen. Ook het creatief verwerken van bepaalde thema’s kan heilzaam zijn. Deze ‘holistische’ aanpak is leuk voor het kind/ de tiener en integreert zo het hoofd (denken), het hart (voelen) en de handen (het doen) van het kind. Deze integrale aanpak is afwisselend en effectief. 

Werkwijze
Na een eerste (gratis) telefonisch contact, plannen we een intake-gesprek met (een van) de ouder(s) en een eerste kennismaking met het kind/ de tiener.
Hierin inventariseren we de problemen en gaan we kijken naar de wensen: waarmee wil het kind/ de tiener ondersteuning en waar wil het in groeien? En hoe kunnen de ouder(s) daaraan bijdragen? 

Hierna start met wederzijdse instemming een traject van ongeveer 5-10 inviduele sessies met het kind. Dit begint met het kort bespreken van mijn plan, waarin ik toelicht hoe ik te werk zal gaan en welke keuzes ik maak.
Ook is het mogelijk om als ouders tijdelijk extra ondersteuning te krijgen, zodat je samen werkt aan bewuster (samen)leven en omgaan met stress.

Informatie

Nijkerk -
Wendy Traa

Tarief:

Sessie van een uur: 75 euro incl BTW