Als kinderen een tijdje niet lekker in hun vel zitten, om welke reden dan ook, is het fijn als iemand met je mee kan kijken en de verbinding aan kan gaan met de kracht en kwaliteiten van het kind. Iemand met professionele ogen, warmte, kennis en vooral begrip en acceptatie. Iemand die op een oplossingsgerichte manier met jouw kind aan de slag kan om het weer in zijn kracht te zetten. 

Als kindercoach werk ik lichaamsgericht en vanuit spel en creativiteit. Dit betekent dat het kind in het voelen, denken en handelen wordt aangesproken: het hele kind. Daardoor kan er echt een verandering teweeg worden gebracht. 

Mijn belangrijkste startpunt is het 'hele kind'. Je 'bent' niet je probleem, je hebt er een. Je bent een totaal, waarin veel gewoon gezond is en functioneert. Dat wat lastig is, is iets waar je in kunt groeien.

De wens van het kind staat daarom centraal: waar wil het naartoe en hoe kunnen wij daar als coach en ouders aan bijdragen? We zijn dus niet iets 'aan het wegwerken', we zijn samen aan het ontdekken hoe het kind zich weer krachtig, ontspannen en blij kan voelen. Vervolgens 'ontvouw't het traject zich vanzelf, het kind schrijft eigenlijk zijn eigen aanpak. Want elk kind is uniek.

Wat voor kinderen komen in mijn praktijk?

  • hooggevoelige kinderen die last hebben van een teveel aan prikkels van buitenaf of binnenuit, laag zelfbeeld en bijv. slecht slapen, onverklaarbare fysieke pijn of algeheel disfunctioneren. Samen kijken we hoe je je hooggevoeligheid als kracht kunt ervaren en je weer ontspannen en blij kunt voelen.
  • hoogbegaafde kinderen die zich geen raad weten met zichzelf en hun plek in de wereld. Samen ontdekken we wat je kracht is en hoe je die kunt inzetten om je in je het dagelijks leven weer gelukkig te voelen.
  • kinderen met weinig zelfvertrouwen en veel onzekerheid, wat zich bijvoorbeeld uit in faalangst, vermijdingsgedrag of aanklampen aan een veilige ouder
  • kinderen die onverklaarbare fysieke klachten hebben, zoals terugkerende buikpijnen, hoofdpijnen of algehele spanning in het lijf
  • kinderen die te maken hebben met een teveel aan stress in hun directe omgeving door ziekte van ouders, zusjes of broertjes
  • kinderen die lijden onder verlies en rouw, bijv bij scheiding en overlijdens

Werkwijze
1. Na een aanmelding via deze site of telefonisch, hebben we kort een kennismakingsgesprek aan de telefoon, waarin ik mijn werkwijze verder toelicht en we de hulpvraag bespreken, daar waar jij hulp bij wilt als ouder.

2. Als dit van beide kanten een goed gevoel geeft, plannen we een intake-gesprek. Dat is altijd alleen met (een van) de ouders. Dit is vooral bedoeld om heel helder te krijgen waar je/jullie mee zitten en waar jullie verlangen ligt voor je kind. Ook kan hier ter sprake komen wat je zelf wilt leren, waarin je wilt groeien als ouders om je kind te kunnen bieden wat het nodig heeft. 

3. Daarna spreek ik met het kind af, met of zonder de ouders erbij, voor een eerste kennismaking. Voor mij is de wens van het kind het belangrijkste, want het kind 'moet' het gaan doen. Wij staan daar als coach, ouders en andere betrokkenen omheen en moedigen aan, steunen en begeleiden waar nodig. Dit zet een kind meteen in zijn kracht: hij/zij bepaalt. Dat geeft ook vertrouwen en veiligheid.

4. Nu volgt een traject van gemiddeld 3-7 keer, waarin ik samen met het kind en de ouders werk aan de groei, het veranderen van het probleem in een groei-ervaring en het bereiken van het doel.  


In dit traject vinden ook altijd enkele oudergesprekken plaats, waarin je als ouder ontdekt waar je zelf aan mag werken en in kan groeien. Dit zijn altijd hele fijne, warme ontmoetingen tussen mij en de ouders, vanuit gelijkwaardigheid. Want als ouders heb je alles in huis om je kind te begeleiden, daar vertrouw ik op. Soms heb je alleen even iemand nodig die met je meekijkt en jouw verhaal hoort, ziet en begrijpt. En je vervolgens laat ontdekken waar jouw krachten en talenten liggen om het aan te kunnen. 

5. We ronden het traject af als het kind zijn doelen heeft bereikt en zich krachtig en zelfverzekerd genoeg voelt om het weer helemaal zelf te kunnen. Dat is een feestje, dat moet gevierd worden, en dat doen we dan ook, bij de laatste keer dat we elkaar zien. 

Informatie

Nijkerk -
Wendy Traa

Tarief:

Sessie van een uur: 75 euro incl 21% BTW

Verslaglegging voor derden (scholen/artsen):

40 euro per uur incl BTW