Deze 8-weekse training 'Aandacht werkt!" is er voor kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken in hun ontwikkeling: zowel sociaal, emotioneel en fysiek (ontspanning). Deze fijne, kindvriendelijke MBSR-based mindfulness-training heeft een positieve werking op een laag zelfbeeld, piekeren, (faal)angst, concentratie- of aandachtsproblemen of zich geen raad weten met hun emoties of (hoog)gevoeligheid of hoogbegaafdheid.

In een wereld vol indrukken en prikkels, is mindfulness een vriendelijke en effectieve manier om kinderen terug te brengen bij de rust in zichzelf.

Deze training wordt gesubsidieerd aangeboden door de gemeente Nijkerk in het kader van preventie jeugdzorg.

'Aandacht Werkt' is een mindfulnesstraining, speciaal ontwikkeld voor kinderen door Eline Snel. Kinderen ontdekken spelenderwijs hoe ze om kunnen gaan piekergedachten, hun lijf leren ontspannnen, om te gaan met stress en zintuiglijke indrukken, maar ook hun emoties te herkennen en een plekje te geven. Dat geeft kinderen rust in hun hoofd en lijf. 

Als ouder leer je in deze training ook veel: je krijgt twee uitgebreide informatie-avonden over de ontwikkeling van je kind in deze leeftijdsfase en hoe mindfulness je kind kan ondersteunen. Je ervaart het zelf, kunt vragen stellen en krijgt het prachtige, fijn leesbare boek 'Stilzitten als een Kikker', dat inmiddels in 20 talen is vertaald.

Een van de kinderen uit mijn training 'hoeft zichzelf nu niet meer in slaap te huilen als ze heel boos is', vertelde een vader in de evaluatie van de training. Andere kinderen gaven aan dat ze positiever naar zichzelf kijken, beter slapen en vaker denken 'ik kan het wel'. Ook kunnen ze zich makkelijker concentreren en niet laten meeslepen door hun boosheid of bang zijn. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Leren observeren en concentreren (wat is dat eigenlijk en hoe werkt dat?), het leren luisteren naar je lichaam (wat merk je op?), zintuigen en hoe je omgaat met zintuiglijke prikkels, geduld leren hebben, gevoelens kunnen voelen, je eigen (pieker) gedachten leren kennen en een plekje geven, aardig zijn en hoe je dat kunt doen en geluk en wat je gelukkig maakt. De lessen zijn opgezet rondom de 'kikker': leren stilzitten en observeren als een kikker, die geen energie verspilt aan zomaar alle kanten op springen, maar doelgericht en vanuit een positieve intentie zijn dingen doet. 

Een paar reacties van kinderen na en tijdens de training:

"Je bent echt een superlieve juf! Kunnen we niet doorgaan hiermee?" (jongen 7)

"Ik kan nu veel makkelijker slapen en ligt niet meer met mijn ogen open" (jongetje 9 jaar)

"Ik heb geleerd dat ik mijn aandacht bij andere dingen kan hebben" (jongetje, 8 jaar)

"Ik voelde allemaal stroompjes in mijn lichaam, ik voelde het leven door me heen gaan!" (meisje 10 jaar)

 

Kosten en aanmelding:

De training kost 280,00 per kind en ouder. Dat is inclusief:

- alle 8 lessen van 1 1/4 uur door gecerfiiceerd docent en kindercoach Wendy Traa

- een persoonlijk kennismakingsgesprek (kind, ouder en docent) van 1 uur (waarbij we kennismaken en helder krijgen waar het kind in wil groeien)

-  een persoonlijk evaluatiegesprek met kind en ouder van ongeveer een half uur

-  alle materialen: werkboekje, armbandje, kikkertje, stickervellen

-  twee ouderavonden van 1,5 uur waarin je volop informatie en oefening krijgt in mindfulness, zodat je je kind thuis fijn kunt begeleiden.

- het boek 'Stilzitten als een kikker' voor de ouders, met achtergrond, oefeningen en tips

- twee (of meer) extra contactmomenten met ouders indien nodig over het welbevinden en voortgang van het kind

Heb je vragen of wil je je kind aanmelden? Neem dan gerust contact met mij op: wendy@centrumdekleineoase.nl of 06-20258008

Info over Eline Snel:  heeft meerdere boeken geschreven over mindfulness in opvoeding: 'Stilzitten als een kikker' &  'Ruimte geven en dichtbij zijn'. Haar training wordt inmiddels in verschillende landen over de hele wereld gegeven door de Aandacht Werkt-trainers. 

In dit filmpje van de Willibrordschool in Amsterdam is te zien hoe de aandachtstraining invloed heeft op de kinderen daar: Mindful School Willibrord Amsterdam

Informatie

Nijkerk -
Wendy Traa
 DagenDonderdag

Praktische informatie:

- Deze training wordt door de gemeente Nijkerk aangeboden in het preventie-programma en alle kosten worden daarom door de gemeente betaald. Aanmelden en informatie kan via het PIT in Nijkerk en je gebiedsteam).

- Voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar

- Wanneer: voor het schooljaar 2020-2021 zit de training al vol en loopt. Voor het schooljaar 2021-2022: donderdagmiddag tussen 16.00-17.00 van 7 oktober-2 december muv herfstvakantie. 

- Twee Informatie-avonden voor de ouders op 14 oktober 20.00-21.15 en 25 november.

- locatie: Praktijk De  Kleine Oase in centrum van Nijkerk