Werkwijze en Technieken Coaching


Werkwijze:
1. Na een aanmelding via deze site of telefonisch, hebben we kort een kennismakingsgesprek aan de telefoon, waarin ik mijn werkwijze verder toelicht en we de hulpvraag bespreken, daar waar jij hulp bij wilt als ouder.


2. Als dit van beide kanten een goed gevoel geeft, plannen we een intake-gesprek. Dat is altijd alleen met (een van) de ouders. Dit is vooral bedoeld om heel helder te krijgen waar je/jullie mee zitten en waar jullie verlangen ligt voor je kind. Ook kan hier ter sprake komen wat je zelf wilt leren, waarin je wilt groeien als ouders om je kind te kunnen bieden wat het nodig heeft.


3. Daarna spreek ik met het kind af, met of zonder de ouders erbij, voor een eerste kennismaking. Voor mij is de wens van het kind het belangrijkste, want het kind 'moet' het gaan doen. Wij staan daar als coach, ouders en andere betrokkenen omheen en moedigen aan, steunen en begeleiden waar nodig. Dit zet een kind meteen in zijn kracht: hij/zij bepaalt. Dat geeft ook vertrouwen en veiligheid.


4. Nu volgt een traject van gemiddeld 3-7 keer, waarin ik samen met het kind en de ouders werk aan de groei, het veranderen van het probleem in een groei-ervaring en het bereiken van het doel.


In dit traject vinden ook altijd enkele oudergesprekken plaats, waarin je als ouder ontdekt waar je zelf aan mag werken en in kan groeien. Dit zijn altijd hele fijne, warme ontmoetingen tussen mij en de ouders, vanuit gelijkwaardigheid. Want als ouders heb je alles in huis om je kind te begeleiden, daar vertrouw ik op. Soms heb je alleen even iemand nodig die met je meekijkt en jouw verhaal hoort, ziet en begrijpt. En je vervolgens laat ontdekken waar jouw krachten en talenten liggen om het aan te kunnen. 

Inspiratiebronnen en Technieken die ik inzet:

Als coach werk ik graag met een heel scala aan manieren en vanuit verschillende ingangen. Ik werk;
    •    talentgericht (wat is de kracht van dit kind, de dingen die het van nature goed kan en graag doet)
    •    mindful en mindset-bewust (hoe kun je leren je gedachten zo in te zetten dat het je helpt ipv tegen je werkt)
    •    lichaamsgericht: door oefeningen krijg je meer lichaamsbesef, zodat je spanningen op kunt lossen of reflexen kunt aanpassen)
    •    met hartfocus-technieken: het hart stuurt meer signalen naar het brein dan andersom. Gebruik maken van lichte, fijne gevoelens in het hart is essentieel bij het leren jezelf te reguleren en tot bloei te komen. Het hart-brein leren is hierbij mijn leidraad.
    •    creatief en vanuit spel: ik zet verschillende creatieve werkvormen en coachende spellen in tijdens het traject. Vanuit tekeningen, collages en ander 'beeld' kan veel informatie komen die helpend is. Door coachende spellen als 'Coachee' 'Aangenaam Kennismaken', 'Schatgravers' en 'GROK' in te zetten, komenÂer spelenderwijs inzichten en oplossingen in beeld.
    •    verhalend: door een helend verhaal te schrijven voor een kind of tiener, kan een probleem eenvoudig opgelost worden. Een 'helend verhaal' werkt namelijk direct in op het onbewuste denken van het kind, waar onze (non verbale) ervaringen liggen opgeslagen. Door die voor het voetlicht te brengen in een verhaal, kun je oude problemen en stress oplossen.
    •    geweldloos communicerend: kijkend en pratend vanuit behoeften en verlangens kom je veel sneller tot zelfwaardering en waardering voor de ander: het is wat het is... 
    •    vanuit ontspanning naar nog meer ontspanning: als je iets wilt leren, heb je een ontspannen lichaam en brein nodig. Via ademhalings- ontspannings- en visualisatietechnieken kun je dat leren zelf te doen. 
    •    EFT: emotional freedom technique is een 'zusje' 'van EMDR, wat door psychologen wordt ingezet om mensen te helpen bij trauma's en langdurige stress. Elk mens en kind ervaart stress, maar soms is dat zoveel (bijv. door de schok van een ongeluk, een beet van een hond of pesten), dat de stress op het moment zelf niet ontladen kan worden. Het blijft dan letterlijk in het lichaam achter. Deze negatieve emotionele lading zorg ervoor dat je niet meer normaal en vrij kunt functioneren. Bijv: je schiet elke keer in de stress op het moment dat je naar school moet, of een hond ziet. Met EFT los je de oorspronkelijke achtergebleven stress op door een speciale techniek. Die kun je het beste omschrijven als:  oude stress weghalen en een nieuw, positief beeld en ervaring ervoor in de plaats zetten.