Deze 8-weekse training 'Aandacht werkt! -Basic-  is er voor kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken in hun ontwikkeling: zowel sociaal, emotioneel en fysiek (ontspanning). Deze fijne, kindvriendelijke MBSR-based mindfulness-training heeft een positieve werking op een laag zelfbeeld, piekeren, (faal)angst, concentratie- of aandachtsproblemen of zich geen raad weten met hun emoties of (hoog)gevoeligheid of hoogbegaafdheid.

In een wereld vol indrukken en prikkels, is mindfulness een vriendelijke en effectieve manier om kinderen terug te brengen bij de rust in zichzelf.

'Aandacht Werkt' is een mindfulnesstraining, speciaal ontwikkeld voor kinderen door Eline Snel. Kinderen ontdekken spelenderwijs hoe ze om kunnen gaan piekergedachten, hun lijf leren ontspannnen, om te gaan met stress en zintuiglijke indrukken, maar ook hun emoties te herkennen en een plekje te geven. Dat geeft kinderen rust in hun hoofd en lijf. 

Een van de kinderen uit mijn training 'hoeft zichzelf nu niet meer in slaap te huilen als ze heel boos is', vertelde een vader in de evaluatie van de training. Andere kinderen gaven aan dat ze positiever naar zichzelf kijken, beter slapen en vaker denken 'ik kan het wel'. Ook kunnen ze zich makkelijker concentreren en niet laten meeslepen door hun boosheid of bang zijn. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Leren observeren en concentreren (wat is dat eigenlijk en hoe werkt dat?), het leren luisteren naar je lichaam (wat merk je op?), zintuigen en hoe je omgaat met zintuiglijke prikkels, geduld leren hebben, gevoelens kunnen voelen, je eigen (pieker) gedachten leren kennen en een plekje geven, aardig zijn en hoe je dat kunt doen en geluk en wat je gelukkig maakt. De lessen zijn opgezet rondom de 'kikker': leren stilzitten en observeren als een kikker, die geen energie verspilt aan zomaar alle kanten op springen, maar doelgericht en vanuit een positieve intentie zijn dingen doet. 

Een paar reacties van kinderen na en tijdens de training:

"Je bent echt een superlieve juf! Kunnen we niet doorgaan hiermee?" (jongen 7)

"Ik kan nu veel makkelijker slapen en ligt niet meer met mijn ogen open" (jongetje 9 jaar)

"Ik heb geleerd dat ik mijn aandacht bij andere dingen kan hebben" (jongetje, 8 jaar)

"Ik voelde allemaal stroompjes in mijn lichaam, ik voelde het leven door me heen gaan!" (meisje 10 jaar)

 

Kosten en aanmelding van dit hele traject (in de Basic-vorm)

De training kost 200,00 per kind. Dat is inclusief:

- alle 8 lessen van 1 1/4 uur door gecerfiiceerd docent en kindercoach Wendy Traa

- een persoonlijk kennismakingsgesprek (kind, ouder en docent) van 1 uur (waarbij we kennismaken en helder krijgen waar het kind in wil groeien)

-  een persoonlijk evaluatiegesprek met kind en ouder van ongeveer een half uur

-  alle materialen: werkboekje, armbandje, kikkertje, stickervellen

- twee (of meer) extra contactmomenten met ouders indien nodig over het welbevinden en voortgang van het kind

Mocht je meer begeleiding willen als ouder, ontdekken en ervaren wat mindfulness is, dan kun je je kind ook aanmelden voor deze training: Aandacht Werkt! PRO. Het verschil hiermee is dat je twee ouderavonden krijgt, waarop je volop infomatie krijgt over de ontwikkeling van het kind en de invloed van mindfulness kan hebben. Ook ga je zelf ervaren wat mindfulness is, zodat je je kind nog beter kan begeleiden. Daarnaast ontvang je bij de PRO ook het boek Stilzitten als een Kikker. 

Heb je vragen of wil je je kind aanmelden? Neem dan gerust contact met mij op: wendy@centrumdekleineoase.nl of 06-20258008

Info over Eline Snel -schrijfster van Stilzitten' en methode-maker:  heeft meerdere boeken geschreven over mindfulness in opvoeding: 'Stilzitten als een kikker' &  'Ruimte geven en dichtbij zijn'. Haar training wordt inmiddels in verschillende landen over de hele wereld gegeven door de Aandacht Werkt-trainers. 

In dit filmpje van de Willibrordschool in Amsterdam is te zien hoe de aandachtstraining invloed heeft op de kinderen daar: Mindful School Willibrord Amsterdam

Informatie

Nijkerk -
Wendy Traa
 DagenWoensdag

Praktische informatie:

- Voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar

- Wanneer: op donderdagen tussen 15.30-16.45  op 12 november, 19 en 26 november, op 3, 10 en 17 december en op 7 en 14 januari (2021)

- locatie: Praktijk De  Kleine Oase in het centrum van Nijkerk