Het kan je zelfvertrouwen en levensgeluk danig ondermijnen als het met je kind 'niet goed gaat'. Want als ouder(s) wil je eigenlijk maar een ding: dat je kind een zekere mate van geluk ervaart, zichzelf op een positieve manier ontwikkelt en in het leven staat. Uit eigen ervaring weet ik hoe zwaar dat kan zijn. Daarom ben ik extra gemotiveerd om jou als ouder weer in je kracht te zetten en inzichten te laten opdoen, zodat je vreugdevoller, zorgelozer en vanuit jouw unieke 'ik' je ouderschap te vervullen.  

Vaak is het al een hele stap om te erkennen voor jezelf als ouder dat je het alleen niet lukt. En dat is prima. De wereld is inmiddels zo complex geworden, dat het je als ouder soms teveel wordt. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat elke ouder precies de goede ouder is voor dit kind/tiener, op dit moment. Alleen heb je soms extra inzicht en praktische handvatten nodig om een 'goede' ouder te zijn. Dat zijn bijvoorbeeld manieren om jezelf te leren reguleren, je kind te helpen met emotieregulatie en vanuit kalmte, rust en verbinding vader of moeder te zijn. Om dan samen met mij op een positieve en constructieve manier te kijken naar de uitdagingen in jullie gezin, is een eerste stap in groei naar bloei! 

Hartelijk opgroeien
In de gesprekken die we zullen voeren is 'hartelijk opgroeien' de belangrijkste pijler. Daarmee bedoel ik dat hartelijkheid, een waarderende openheid naar jezelf en je kind, de basis is waaraan we werken en waar vanuit we gaan werken. Soms is het nodig om eerst die basis te verstevigen, voordat we aan het 'echte probleem' kunnen werken. Soms kunnen we direct 'aan de slag', vanuit 'hart' voor je kind jezelf.

Werkwijze

Na een intakegesprek met jou/jullie als ouder(s), zien we elkaar gemiddeld zo'n drie keer. In de sessies is er ruimte voor je verhaal, je zorgen en vragen en zal ik je werkvormen aanbieden die je inzicht geven en nieuwe manieren om met je kind en jezelf om te gaan. Ik maak daarbij gebruik van verschillende methoden en technieken, waaronder ook mindfulness, diepere rustmethodieken voor kalmte en overzicht en emotieregulatie. In de gesprekken is er altijd ruimte voor humor en lichtvoetigheid, want niets is zo zwaar vaak als het lijkt : )! En als het wel zo is, komen we daar samen ook uit. 

Ik werk samen met andere zorgverleners op mentaal en fysiek niveau, waardoor ik altijd in staat ben om eventueel door te verwijzen of een aanvullende zorg met jullie te bespreken, zodat jullie en je kind op een holistische wijze kunnen groeien. 

Meld je gerust aan voor een vrijblijvend telefonische kennismaking, of stuur een mail onder 'contact'. 

Informatie

Nijkerk -
Wendy Traa

Tarief:

Sessie van een uur: 90 euro incl 21% BTW